Innebygd Finned Tube

  • G Type Embedded Spiral Finned Tube

    G Type Innebygd Spiral Finned Tube

    Finnestripen vikles inn i et maskinert spor og låses sikkert på plass ved å fylle på baksiden med basisrørmateriale.Dette sikrer at maksimal varmeoverføring opprettholdes ved høye rørmetalltemperaturer.

  • G Type Finned Tube(Embedded Finned Tube)

    G Type Finned Tube (Embedded Finned Tube)

    G' Fin Tubes eller Embedded Fin Tubes brukes hovedsakelig i luftfinnekjølere og mange forskjellige typer luftkjølte radiatorer.Disse typene 'G' Fin Tubes finner hovedsakelig anvendelse i områder der temperaturen for varmeoverføring er i et litt høyere område.Embedded Fin Tubes brukes hovedsakelig på steder med høyere temperatur og hvor arbeidsatmosfæren er relativt mindre korroderende for basisrøret.